Els departaments de Salut i d’Educació han establert el protocol que determina com ha de ser la gestió dels possibles casos de Covid-19 que es puguin produir en els centres educatius durant el curs 2020-21. El document també estableix, de forma orientativa, els elements de decisió per establir quarantenes, tancaments totals o tancaments parcials.

Centres educatius

  • Els directors seran les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre educatiu.
  • Assignació d’un CAP de referència per centre educatiu i un professional sanitari de referència que mantindrà el contacte amb el centre i l’assesorarà sobre els possibles dubtes que es plantegin.
  • Formació específica abans de l’inici del curs escolar.

Com actuar davant d’un cas sospitós?

En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la Covid-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP).

El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.

A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

Famílies

Per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que els infants no presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 ni una temperatura superior al 37,5ºC.

Quan no es podrà anar a escola?

  • En cas d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19.
  • Estar a l’espera de resultat de PCR
  • Conviure amb una persona diagnosticada.
  • Estar en quarantena domiciliària.

Els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, d’acord entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.

El document estableix les pautes d’actuació per tractar casos positius.

https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f-8dd91e9fd796.pdfguia-de-actuacion-centros-educativos-5f472e4d7f1dd

 

NOTA: Informació obtinguda de:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Protocol-dels-centres-educatius-davant-els-casos-de-Covid-19 i Ministeri de Sanitat