Gestió de cues

Gestió de cues – aforament- Accessos – Informació COVID19
COVID-19 Eleccions segures
Grup Nordeste posa a disposició el seu personal especialitzat com a controladors d’accessos per ajudar a realitzar unes votacions segures complint les normatives de seguretat i prevenció COVID-19.
Actualment realizamos tasques preventivas COVID-19 en col·legis, fires i accessos a diferents recintes.
Les funcios principals:

Control d’accessos
Gestió de cues i fluxos de persones
Suport en el repartiment de gel hidrològic i material sanitari
Ús de mascareta
Mantenir distàncies de seguretat